Your browser does not support JavaScript!
網站地圖
1 . 最新消息
2 . 學系簡介
      2-1 . 動藝系專長介紹
            2-1-1 . 街舞
            2-1-2 . 龍獅運動
            2-1-3 . 特技舞蹈
            2-1-4 . 模特兒
3 . 師資介紹
      3-1 . 主任介紹
      3-2 . 專任教師
      3-3 . 兼任教師
4 . 活動資訊
      4-1 . 活動紀錄
            4-1-1 . 2012年度公演【動藝學概論】
            4-1-2 . 2013年度公演【我想…@ I thought; I think ;I will think.com】
            4-1-3 . 2014年度公演
            4-1-4 . 2015年度公演【HIDE AND SEEK】
            4-1-5 . 2016年度公演【獅躍】
            4-1-6 . 2016模特兒專業大師論壇
            4-1-7 . 2017年度公演【惑】
5 . 課程資訊
      5-1 . 課程架構
      5-2 . 修業學分規定
      5-3 . 核心能力
6 . 招生資訊
      6-1 . 大學部學系單獨招生
            6-1-1 . 103學年度學系單獨招生
            6-1-2 . 104學年度學系單獨招生
            6-1-3 . 105學年度學系單獨招生
            6-1-4 . 106學年度學系單獨招生
            6-1-5 . 107學年度學系單獨招生
            6-1-6 . 108學年度學系單獨招生
      6-2 . 暑假轉學考
      6-3 . 寒假轉學考
7 . 表單下載
8 . 相關法規
9 . 系所評鑑專區
10 . 榮譽榜